2004

PPBC Nr 1/2004

 • Szanowni Czytelnicy Poradnika Plantatora! – Stanisław Barnaś
 • Krajowa Spółka Cukrowa "Polski Cukier" S.A. – Krzysztof Kowa
 • Konsolidacja krok po kroku – Łukasz Wróblewski
 • Kampania cukrownicza w zakładach KSC "Polski Cukier" S.A. –
  Łukasz Wróblewski
 • Ocena odmian buraka Doświadczenia porejestrowe 2003 r. –
  dr inż. Jerzy  Siódmiak
 • Ograniczone reakcje 25 odmian buraka cukrowego na susze i inne negatywne i pozytywne czynniki oddziaływania na dobrej czarnej ziemi kujawskiej w 2003 roku – dr Heliodor  Banaszak, inż. Krystyna Ojczyk
 • Jakość nasion buraka cukrowego – dr inż. Henryk Sadowski
 • Odmiany buraka cukrowego odporne lub tolerancyjne na niektóre choroby –
  dr Jacek Piszczek, inż. Krystyna Ojczyk
 • Wpływ uwodnionego siarczanu magnezu z mikroelementami na plonowanie i zdrowotność buraka cukrowego – dr inż. Jadwiga Szymczak-Nowak
 • Wpływ nawozów organicznych na plonowanie i zdrowotność buraka cukrowego –
  dr inż. Jadwiga Szymczak-Nowak
 • Zwiększone możliwości programu ProBeta w świetle dodatkowych badań IOR w Poznaniu –
  dr inż. Janusz Antkowiak
 • Wybrane problemy uprawy gleby pod burak cukrowy – dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski
 • Optymalizacja uprawy roli pod burak cukrowy (cz. 2) – prof. dr hab. Lesław Zimny
 • Prawo polskie - projekt Ustawy o Agencji Rynku Rolnego  
 • Prawo unijne - Kształtowanie cen na cukier i buraki cukrowe, koszty transportu  
 • Informacje różne  
 • Z działalności Związków PBC  
 • Wieści z "Łubnej" – Stanisław Ryńca
   

PPBC Nr 2/2004

 • Szanowni Czytelnicy Poradnika Plantatora! – Kazimierz Kobza
 • Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier S.A.  
 • Po kampanii cukrowniczej 2003/2004  
 • Wstępne wyniki kampanii cukrowniczej 2003/2004 w Europie  
 • Sezon 2004 - cel: jakość – prof. dr hab. Witold Grzebisz
 • Uprawa przesiewna i siew buraka cukrowego – dr Jacek Przybył
 • Przed nowym sezonem przypominamy plantatorom – dr Jacek Piszczek,
  dr inż. Dariusz Górski
 • Betanal Elite 274 EC herbicyd nowej generacji stosowany w uprawie buraków cukrowych – mgr inż. Jan Szetela
 • O możliwościach skutecznego zwalczania wybranych gatunków wieloletnich chwastów dwuliściennych – dr Jolanta Kositorna, inż. Marek Smoliński
 • Program odchwaszczania buraka cukrowego – dr inż. Adam Paradowski
 • Szkodliwość zachwaszczenia wtórnego plantacji buraka cukrowego oraz możliwości jego ograniczania – dr Krzysztof Domaradzki
 • Adiuwanty skuteczniejsza i tańsza ochrona plantacji przed chwastami –
  doc. dr hab. Tadeusz  Praczyk
 • Ocena oddziaływania biostymulatorów Agrispon i Sincocin Al. Produkcji firmy Ag Sci USA na zdrowotność liści oraz wysokość i jakość plonu korzeni buraka cukrowego  
 • Przegląd ważniejszych szkodników buraka cukrowego – mgr Magdalena  Jakubowska,
  dr hab. Felicyta  Walczak
 • Prawo unijne - regulacje rynku cukru we Wspólnotach Europejskich - dokończenie omawiania Rozporządzenia Rady 1260/2001 z dnia 19.06.2001 r.  
 • Prawo polskie - projekt ustawy o ARR  
 • Informacje różne - Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego współpracuje z niezależnym angielskim hodowcą Lion Seeds – Alicja  Banasik
 • Z działalności związków PBC - Sprzedaż buraków cukrowych w systemie zapłaty za jakość surowca – Krzysztof Kacprzak
 • Wielkopolski Związek PBC - tradycja i teraźniejszość – Tadeusz  Opielewicz
 • Informacja o Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer & Langen  

 

PPBC Nr 3/2004

 • Szanowni Czytelnicy Poradnika Plantatora! – Stanisław Barnaś
 • Produkcja buraków cukrowych w UE i miejsce Polski  
 • KSC Polski Cukier S.A. Marsz ku normalności – Łukasz Wróblewski
 • Obserwujemy pola. Co zagraża plantacjom buraka cukrowego? Rozmowa z dr J. Piszczkiem – Alicja Banasik
 • Problemy w zwalczaniu chwastów plantacji buraka cukrowego –
  dr Krzysztof Domaradzki
 • Ochrona roślin w uprawach polowych. Tendencje rozwojowe –
  mgr inż. Bolesław Sobkowiak, inż. Kazimierz Sadowski
 • Koszty mechanizacji w uprawie buraka cukrowego – dr Jacek Przybył
 • Nowe aspekty hodowli i technologii uprawy buraka cukrowego oraz traw na cele energetyczne - Konferencja 23-25.06.04  k. Bydgoszczy – Alicja Banasik
 • Czy opłaca się produkować buraki cukrowe o wysokiej zawartości cukru? Głosy plantatorów – Alicja Banasik
 • Prawo unijne i polskie - burzliwe losy Porozumienia Branżowego - czy jego podpisanie satysfakcjonuje Związek? Propozycje Komisji Europejskiej, Wystąpienie do Premiera RP, Komisja Porozumiewawcza do spraw Cukru zakończyła swoją działalność - powstała Komisja Branżowa,
  Z prac Komisji Senackiej Posiedzenie, Zarządu Głównego KZ PPBC  
 • Dzień Pola - Łówkowice 2004  
 • Święto Buraka w Kowrozie  
 • Z działalności Związków PBC Przeworsk - dziś i … stąd nasz ród związkowy, Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego w Raciborzu, Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OZPBC w Lesznie  

 

PPBC Nr 4/2004

 • Szanowni Czytelnicy Poradnika Plantatora! – Stanisław Barnaś
 • KSC Polski Cukier S.A. KSC rozpoczęła kampanię 2004/2005 – Łukasz Wróblewski
 • Kampania cukrownicza 2004/2005 u innych producentów  
 • System nawożenia buraków cukrowych POTASEM –
  prof. dr hab. Witold Grzebisz
 • Wartość nawozowa słomy – dr Witold Szczepaniak
 • Przyszłość uprawy konserwującej buraka cukrowego w Polsce –
  prof. dr hab. Lesław Zimny
 • Topinambur - roślina z przyszłością – prof. dr hab. Daniela  Ostrowska
 • Spotkanie Grupy Roboczej Chorób i Szkodników Międzynarodowego Instytutu Badań nad Burakiem Cukrowym – dr Jacek Piszczek
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej - czy musi być przestrzegany? – doc. dr hab. Irena  Duer
 • Aktualne problemy związane z określeniem polaryzacji w burakach cukrowych – mgr inż. Jan Szetela
 • Szkolenie przedstawicieli plantatorów buraka cukrowego z zakresu oceny surowca wg zawartości cukru w korzeniach – Alicja  Banasik
 • Prawo unijne  
 • Informacje różne  

 

Biuletyn
informacyjny

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Wiesz że ...

Korzystanie ze strony internetowej www.ppbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się