2023

PPBC Nr 1/2023

 

RELACJE

 • Sprawozdawczy Zjazd Delegatów KZPBC – dr inż. Agnieszka Andrusiak

 

POLITYKA

 • Spotkanie z komisarzem Wojciechowskim – KZPBC

 • Co przyniosły dwa lata funkcjonowania podatku cukrowego? – Michał Gawryszczak

 • Wspólna Polityka Rolna dla klimatu i środowiska – dlaczego warto skorzystać?
  – Małgorzata Bojańczyk

 • Przyszłość ochrony buraka cukrowego przed agrofagami według ekoschematów Polskiego Planu Strategicznego oraz  projektów rozporządzeń Unii Europejskiej
  – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Rolnictwo węglowe – nowa perspektywa dla producentów rolnych – Adam Kopyść


KAMPANIA 2022/2023

 • Produkcja i ceny – Rafał Strachota

 

RYNKI ROLNE

 • Niepewność cenowa rośnie – Łukasz Chmielewski

 

ROZMOWA 

 • Co dalej z ochroną roślin w Unii Europejskiej?
  Rozmawiają profesorowie Marek Mrówczyński i Jacek Piszczek z Instytutu Ochrony Roślin - PIB

 

AGROTECHNIKA

 • Odmiany buraka cukrowego w doświadczeniach porejestrowych 2022 r. – mgr inż. Andżelina Roszak

 • Przegląd substancji aktywnych w buraku cukrowym
  – mgr inż. Agnieszka Ulatowska, dr inż. Wojciech Miziniak

 • Możliwości odchwaszczania plantacji buraka cukrowego w roku 2023
  – prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

 • Czy mikrobiologiczne bioherbicydy mogą być alternatywą dla chemicznych środków ochrony stosowanych w uprawie buraka cukrowego?
  – dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka, prof. UPP, dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UPP

 • Szkodniki, które mogą pojawić się na plantacjach buraka
  – dr hab. Piszczek, prof. IOR-PIB, dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. WUP

 • Monitoring skośnika buraczaka – Jerzy Włodarski

 • Burak w centrum uwagi – Jerzy Włodarski

 • Przędziorek chmielowiec – wzrastający problem – dr Daniel Zawada

 • Filary efektywnego i opłacalnego nawożenia – dr inż. Dariusz Górski

 • Odliścianie – czas na zmiany w sposobie zbioru buraków cukrowych – dr inż. Agnieszka Andrusiak

 • Plantatorzy – wielu jest za

 • Producenci cukru o odliścianiu buraków

 • Technika defoliacji buraków cukrowych – prof. dr hab. Jacek Przybył

 

SPRAWY ZWIĄZKOWE 

 • Z prac ZG KZPBC

 • ZPBC „Świdnica” – Wanda Kępa

 • Wielkopolski ZPBC w Poznaniu – Iwona Kłosek

 • ZPBC „Łubna” – Stanisław Ryńca

 • Podkarpacki ZPBC – Anna Lasek


ROZMAITOŚCI 

 • Dokarmiaj mądrze – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 

 

 

PPBC Nr 2/2023

 

ROZMOWA

 • Koniec kadencji. Wypowiedzi członków Prezydium ZG KZPBC

 

POLITYKA

 • SUR: konsekwencje dla plantatorów buraków cukrowych według CIBE – Alexander Krick

 • Orzeczenie TSUE w sprawie zaprawiania nasion neonikotynoidami – dr inż. Agnieszka Andrusiak

 

RYNKI ROLNE

 • Dobry czas dla polskiego cukru – Łukasz Chmielewski

 

RELACJE

 • Konferencja branży cukrowniczej 

 • Coroczna Sesja Naukowa IOR-PIB

 • Oferta Bayer 2023

 • Nowe rozwiązania cyfrowe Syngenty

 • Wizyta studyjna w Niemczech

 

KRÓTKO

 • 20-lecie „Polskiego Cukru”

 • Zmiany personalne w KGS S.A.

 • Spotkanie w MRiRW

 • XX edycja Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw

 • Konferencje dla plantatorów buraków cukrowych

 • Badania gleby w Instytucie Agronomicznym Fertico

 

NOWOŚCI

 • Nowości odmianowe buraka cukrowego 2023 – mgr inż. Andżelina Roszak

 

AGROTECHNIKA

 • Regulacja zachwaszczenia plantacji buraka cukrowego –
  dr inż. Wojciech Miziniak

 • Strategia zarządzania odpornością Cercospora beticola –
  dr Agnieszka Kiniec, dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Drogi rozprzestrzeniania się sprawcy chwościka – grzyba Cercospora beticola –
  dr Agnieszka Kiniec, dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Najczęściej popełniane błędy użytkowników ś.o.r. –
  mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 • Nowe zasady nawożenia mikroskładnikami – dr inż. Dariusz Górski

 • Wartość nawozowa liści buraka cukrowego – dr hab. Przemysław Barłóg, prof. UPP

 • Znacznie bionawozów w zrównoważonej uprawie buraka cukrowego –
  dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka, prof. UPP, dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UPP

 • Stan techniki do zbioru buraków cukrowych –
  prof. dr hab. Jacek Przybył, dr inż. Dawid Wojcieszak, dr inż. Maciej Zaborowicz

 

25 LAT PPBC

 • Sto numerów

 • Moje 23 lata przyjaźni z Poradnikiem Plantatora Buraka Cukrowego –
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • 25 lat upowszechniania wiedzy – prof. dr hab. Jacek Przybył

 • Burak cukrowy bez tajemnic?! – prof. dr hab. Witold Grzebisz

 

KARTY HISTORII

 • Szkice z historii hodowli buraka cukrowego (6.) – Bogdan Mardofel

 

SPRAWY ZWIĄZKOWE

 • Z prac ZG KZPBC

 • ZPBC przy Cukrowni Ropczyce – Zenon Charchut

 • RZPBC Miejska Górka

 

 

PPBC Nr 3/2023

 

RELACJE

 • Krajowy Zjazd Delegatów – JZ

 • Walne Zgromadzenie CIBE – dr inż. Agnieszka Andrusiak

 • W kwestii SUR – JZ

 • Rok na scenie – JZ

 • KDP 2023 – JZ

 • Dzień Buraka Cukrowego Nordzucker Polska – JZ

 • Dzień Buraka Sudzucker Polska – Zenon Charchut

 • Dni Pola KGS S.A. – JZ

 • Pokaz polowy pracy pielnika w Padewniku koło Mogilna – Wojciech Momot

 

RYNKI ROLNE

 • Pogoda wyceni cukier – Łukasz Chmielewski

 

KRÓTKO

 • Zmiany w Zarządzie KGS S.A.

 • Wynik finansowy

 • Mospilan 20 SP i Movento 100 SC na mszyce

 • Coragen 200 SC do zwalczania szarka komośnika

 • Inazuma 130 WG na skośnika buraczaka

 

ROZMOWA

 • Produkcja i handel cukrem pozostają priorytetem.
  Rozmowa z prezesem KGS S.A. Markiem Zagórskim – JZ

   

KAMPANIA 2023/24

 • Wiosna na plantacjach buraka cukrowego –
  dr inż. Joanna Onuch, Marek Drzewiecki, Paweł  Łepkowski, Zbigniew Izdebski

 

AGROTECHNIKA

 • Zrównoważona gospodarka materią organiczną na plantacjach buraka cukrowego –
  prof. dr hab. Witold Grzebisz

 • Efektywność miedzi i siarki w nawożeniu buraka cukrowego – dr inż. Dariusz Górski

 • Zasady – kiedy podejmować decyzję o wykonaniu zabiegu ochronnego przeciwko chwościkowi buraka – dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, dr Agnieszka Kiniec

 • Czy nowe rozwiązania hodowlane w buraku są w pełni bezpieczne? –
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Próby wykorzystania środków biotechnicznych w ochronie buraka cukrowego –
  dr Agnieszka Kiniec

 • Agrotechnika przeciwko szkodnikom – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 • Występowanie i możliwości zwalczania Aphanomyces cochlioides i Rhizoctonia solani 
  mgr inż. Marcin Żurek, mgr inż. Robert Nelke, mgr inż. Magdalena Maćkowiak,
  dr hab. inż. Miroslaw Nowakowski, prof. IHAR-PIB

 • Uprawa buraka cukrowego z wykorzystaniem międzyplonów –
  mgr inż. Marcin Żurek, mgr inż. Robert Nelke, mgr inż. Magdalena Maćkowiak,
  dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB

 • Ósmy pokaz Désherb’Avenir – prof. dr. hab. Jacek Przybył, dr inż. Natalia Mioduszewska

 

KARTY HISTORII

 • 60 lat Cukrowni Werbkowice – Bogdan Mardofel

 

SPRAWY ZWIĄZKOWE

 • Z prac ZG KZPBC – JZ

 • OZPBC Zamość – Łukasz Kawa

 

ROZMAITOŚCI

 • Nabici w butelkę – kranówka czy mineralna? – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 

 

 

PPBC Nr 4/2023

 

KAMPANIA 2023/2024

 • Na początku kampanii – Rafał Strachota

 • Kursy euro stosowane w rozliczeniach

 • Kurs euro i wsparcie związane z produkcją buraków

 • Ocena jakościowa buraków cukrowych – Wojciech Momot

 

RYNKI ROLNE

 • Cukier na cenowej górce – Łukasz Chmielewski

 • Cukrownictwo w USA – Rafał Strachota

 

RELACJE

 • Warsztaty polowe

 • Lustracje plantacji

 

ROZMOWA

 • Uprawa bezorkowa znakomitym rozwiązaniem w rejonach niedoborów opadów deszczu.
  Wizyta w Zakładzie Produkcji Rolnej w Kowrozie.
  Z Piotrem Dogalińskim – właścicielem rozmawia Jacek Piszczek

 

AGROTECHNIKA

 • Zielony ład a uprawa roli – jak sobie radzić w nowej rzeczywistości –
  dr hab. Tomasz Piechota, prof. UPP

 • Kolejny rok uprawy buraka cukrowego za nam i– dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Różnice odmianowe w zawartości i pobieraniu składników pokarmowych przez buraki cukrowe a plon cukru – dr hab. Przemysław Barłóg

 • Azot, fosfor i potas nie wystarczą. Rola składników drugorzędnych i pierwiastków śladowych
  w nawożeniu buraka – dr inż. Dariusz Górski

 • Dżdżownice  budują plon – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 • Autonomiczne roboty rolnicze – prof. dr hab. Jacek Przybył

 

NOWOŚCI

 • Czym są i jak działają certyfikaty węglowe? – Sebastian Balcerak

 • Odmiany buraka cukrowego na sezon 2024/2025

 

KRÓTKO

 • Pfeifer & Langen zmienia praktyki wobec dostawców buraków cukrowych

 • Krótko SESVanderHave i IfZ identyfikują gen odporności na wirus żółtaczki (BChV)

 

SPRAWY ZWIĄZKOWE

 • Z prac ZG KZPBC – JZ

 • ZPBC w Chełmie – Anna Radziewicz

 • WZPBC w Lublinie – Wojciech Kałużny

 • ZPBCNowy Staw – Marta Kownacka 


ROZMAITOŚCI

 • Zamienniki cukru – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

Biuletyn
informacyjny

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Wiesz że ...

Korzystanie ze strony internetowej www.ppbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się