2022

PPBC Nr 1/2022

 

POLITYKA

 • Niezwykle wrażliwy sektor – Rafał Strachota

 • Wspólna Polityka Rolna po 2023 roku – sprawiedliwa, transparentna
  i zielona, ale czy opłacalna? – Małgorzata Bojańczyk

 • Zielony (bez)ład w buraku cukrowym – z pola na stół trafi znacznie
  mniej cukru – dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 

ROZMOWA
 • Priorytety polityki rolnej. Rozmowa z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem

 • Nie tylko cukier. Rozmowa z członkiem zarządu KSC S.A. Tomaszem Regą

 
KRÓTKO
 
 • O opłacalności buraka cukrowego

 • Czasowe zezwolenie po raz kolejny

 • 25 Warunki kontraktacji na rok gospodarczy 2022/23

 • Akredytacja dla laboratoriów surowcowych cukrowni P&L

 • Cukier – źródło energii

 • Nagroda AgroBioTop

 • Zmiany w DLF Seeds i Hilleshög w Polsce

 
 
RYNKI ROLNE
 
 • Kumulacja drożyzny – Łukasz Chmielewski

 • Rynek cukru na Ukrainie – Michał Gawryszczak

 
 
RELACJE
 
 • Beet Poland – burak w Polsce – JZ

 
 
AGROTECHNIKA
 
 • Rolnictwo zrównoważone – logiczne rozwiązanie dla producentów żywności –
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Odmiany buraka cukrowego w doświadczeniach porejestrowych 2021 r. – mgr inż. Angelina Roszak

 • Monitoring skośnika buraczaka – Piotr Kończalski, Jerzy Włodarski

 • Maksymalizacja produktywności azotu w nawożeniu buraka cukrowego –
  prof. dr hab. Witold Grzebisz

 • Miedź w nawożeniu i ochronie buraka cukrowego – dr inż. Dariusz Górski

 • Odchwaszczanie plantacji buraka cukrowego w 2022 r. – prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

 • Skuteczne uzupełnienie agrochemikaliów – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 • Rozwój rynku techniki do mechanicznej regulacji zachwaszczenia – prof. dr hab. Jacek Przybył

 
 
KARTY HISTORII
 
 • Szkice z historii hodowli buraka cukrowego (cz. 3) – Bogdan Mardofel

 • Wspomnienie o dr. Janie Tadeuszu Malcu – Bogdan Mardofel

 
SPRAWY ZWIĄZKOWE
 
 • Z prac ZG KZPBC – JZ

 • ZPBC przy Cukrowni Ropczyce – Zenon Charchut

 • Wielkopolski ZPBC w Poznaniu – Iwona Kłosek

 • ZPBC „Łubna”– JZ

 

 

 

PPBC Nr 2/2022

 

POLITYKA

 • Żywotność sektora – Rafał Strachota

 • Niemcy chcą likwidacji płatności związanej z produkcją buraków
  – Rafał Strachota

 • Finalizacja budowy Krajowej Grupy Spożywczej

 

 

RYNKI ROLNE

 • W cieniu wojny – Łukasz Chmielewski

 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu cukrowniczego – dr Piotr Szajner

 

KAMPANIA 2021/22

 • Podsumowanie sezonu – Rafał Strachota

 

KRÓTKO

 • Kolejne akredytacje laboratoriów

 • Konferencja buraczana Agrosimex

 • Produkty biologiczne od Cortevy

 • Zmiany w portfolio Sumi Agro Poland

 

KAMPANIA 2022/23

 • Dylematy na progu sezonu – JZ

 

RELACJE

 • Na łączach z plantatorami – JZ

 • Wyzwania dla nauki – JZ

 • Konferencja „Burak cukrowy” w Getyndze – dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB

 

NOWOŚCI

 • Nowe odmiany buraka cukrowego – mgr inż. Andżelina Roszak

 

AGROTECHNIKA

 • Co może zagrozić plantacjom buraka 2022 roku? – dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Chwościk buraka – jeśli nie fungicydy, to co? – dr Agnieszka Kiniec

 • Zwalczanie szkodników wschodów – czy możliwe jest podniesienie skuteczności zabiegów? –
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. UPW

 • Najtańszy nie równa się opłacalny – dr inż. Dariusz Górski

 • Biostymulatory w uprawie buraka cukrowego – dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka, prof. UPP,
  dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UPP

 • Nawozy naturalne i organiczne w uprawie buraka cukrowego (cz.1) – dr hab. Mirosław Nowakowski,
  prof. IHAR-PIB, mgr Magdalena Maćkowiak, mgr inż. Marcin Żurek, mgr inż. Robert Nelke

 • Najgroźniejsze chwasty na plantacji buraków – charakterystyka, szkodliwość, zwalczanie –
  prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

 • Rozwój rynku techniki do mechanicznej regulacji zachwaszczenia (cz. 2) –
  prof. dr hab. Jacek Przybył

ROZMOWA

 • Tulipany „po burakach”. Rozmowa z prof. Jackiem Piszczkiem

KARTY HISTORII

 • Szkice z historii hodowli buraka cukrowego (cz. 4).
  Od wybuchu II Wojny Światowej do upaństwowienia hodowli – Bogdan Mardofel

SPRAWY ZWIĄZKOWE

 

 • Z prac ZG KZPBC – JZ

 • ZPBC w Dobrzelinie – JZ

 • Wybory do RN KSC S.A.

 

 

PPBC Nr 3/2022

 

KONGRES CIBE

 • Po raz drugi w Polsce – JZ

 • Europejscy plantatorzy buraka cukrowego w punkcie zwrotnym – JZ

 

RELACJE

 • Okno na świat dla „Polskiego Cukru”– JZ

 • Nowa kadencja WABCG – JZ

 • 78. Kongres Instytutu Badań nad Burakiem  (IIRB) – prof. dr hab. Witold Grzebisz,
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • NGT – potrzebny przepływ informacji i odważny dialog – JZ

 • 34. Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC – JZ

 • Dzień Buraka Nordzucker Polska S.A. – JZ

 • Dzień Pola Pfeiffer & Langen Polska S.A – JZ

 • Dni Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A. – JZ

 • Nowości i zapowiedzi Bayer – JZ

 • Dzień Buraka Cukrowego Südzucker Polska S.A.

 

RYNKI ROLNE

 • Paliwa podyktują ceny cukru? – Łukasz Chmielewski

 

KRÓTKO

 • Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

 • Zmiany w Zarządzie KGS S.A.

 • Innowacje wodorowe w Krajowej Grupie Spożywczej

 • System Prognozowania Epidemii Chorób – SPEC

 • Przeciwko likwidacji dopłat do buraków

 • Czasowa rejestracja insektycydu Mospilan 20 SP

 • Closer dopuszczony w buraku. 

 • Certis Belchim B.V.

 

AGROTECHNIKA

 • Długofalowa strategia przygotowania stanowiska pod buraki cukrowe w warunkach kryzysu nawozowego – prof. dr hab. Witold Grzebisz

 • Wartość wapna. Kryteria wyboru nawozu wapniowego – dr inż. Dariusz Górski

 • Nawozynaturalne w uprawie buraka. (cz. II) – dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB,
  mgr Magdalena Maćkowiak, mgr inż. Marcin Żurek, mgr inż. Robert Nelke

 • Wykorzystanie pułapek Burkarda w ochronie plantacji buraka cukrowego przed chwościkiem –
  prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, dr Joanna Kaczmarek

 • Mniej znane szkodniki buraka cukrowego, Cz. I. Chrząszcze –
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. UPW

 • Jak pasowo uprawiać buraki cukrowe? – dr hab. Tomasz Piechota, prof. UPP

 • Kisimy prasowane wysłodki buraczane – dr hab. Zdzisław Podkówka

 

SPRAWY ZWIĄZKOWE

 • Wieści z CIBE

 • Z prac ZG KZPBC – JZ

 • Negocjacje cen buraków

 • Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

 • OZPBC w Szczecinie – Zbigniew Tarnowski

 • OZPBC w Bydgoszczy – JZ

 

 

 

PPBC Nr 4/2022

 

ROZMOWA

 • Jest trudniej. Wywiad z prezesem Krzysztofem Nyklem

 

KAMPANIA 2022/2023

 • Liderzy związkowi o sytuacji w koncernach – JZ

 • Początek kampanii – informacje od producentów cukru

 

KRÓTKO

 • Zmiany w zarządzie KGS S.A.

 • Polska Organizacja Biometanu

 • Współpraca energetyczna między koncernami cukrowniczymi

 

RYNKI ROLNE

 • Szalone ceny cukru – Łukasz Chmielewski

 

RELACJE

 • XIV Warsztaty w Starym Brześciu – JZ

 • Impreza na koniec sezonu – JZ

 

AGROTECHNIKA

 • Podsumowanie sezonu wegetacyjnego 2022 – dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Syndrom obniżonej zawartości cukru – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 • Fosfor – składnik wymagający szczególnego podejścia – dr inż. Dariusz Górski

 • Możliwości wykorzystania preparatów mikrobiologicznych w uprawie buraka cukrowego –
  dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UPP, dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka, prof. UPP

 • Czy hodowla odpornościowa rozwiąże wszystkie problemy w ochronie buraka przed chorobami? –
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, dr Adam Sitarski

 • Technologia strip till w uprawie buraka cukrowego - jak radzić sobie z problemami? –
  dr hab. Tomasz Piechota, prof. UPP

 • Mniej znane szkodniki buraka cukrowego, Cz. II. Motyle – dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. UPW,
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Rdesty w buraku – prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

 

NOWOŚCI

 • Odmiany buraka cukrowego na sezon 2023/24

 

KARTY HISTORII

 • Historia hodowli buraka cukrowego (cz. 5) – Bogdan Mardofel

 

SPRAWY ZWIĄZKOWE

 • Z prac ZG KZPBC – JZ

 • ZPBC w Mełnie – Justyna Ługiewicz

 • Podziękowania – JZ

 • OZPBC w Lesznie – JZ

 

ROZMAITOŚCI

 • Znaki na opakowaniach produktów – informują, ostrzegają – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 • Czasznica olbrzymia – dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 

PBC Nr 4/2022

 

ROZMOWA

 • Jest trudniej. Wywiad z prezesem Krzysztofem Nyklem

 

KAMPANIA 2022/2023

 • Liderzy związkowi o sytuacji w koncernach – JZ

 • Początek kampanii – informacje od producentów cukru

 

KRÓTKO

 • Zmiany w zarządzie KGS S.A.

 • Polska Organizacja Biometanu

 • Współpraca energetyczna między koncernami cukrowniczymi

 

RYNKI ROLNE

 • Szalone ceny cukru – Łukasz Chmielewski

 

RELACJE

 • XIV Warsztaty w Starym Brześciu – JZ

 • Impreza na koniec sezonu – JZ

 

AGROTECHNIKA

 • Podsumowanie sezonu wegetacyjnego 2022 – dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Syndrom obniżonej zawartości cukru – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 • Fosfor – składnik wymagający szczególnego podejścia – dr inż. Dariusz Górski

 • Możliwości wykorzystania preparatów mikrobiologicznych w uprawie buraka cukrowego –
  dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UPP, dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka, prof. UPP

 • Czy hodowla odpornościowa rozwiąże wszystkie problemy w ochronie buraka przed chorobami? –
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, dr Adam Sitarski

 • Technologia strip till w uprawie buraka cukrowego - jak radzić sobie z problemami? –
  dr hab. Tomasz Piechota, prof. UPP

 • Mniej znane szkodniki buraka cukrowego, Cz. II. Motyle – dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. UPW,
  dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 • Rdesty w buraku – prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

 

NOWOŚCI

 • Odmiany buraka cukrowego na sezon 2023/24

 

KARTY HISTORII

 • Historia hodowli buraka cukrowego (cz. 5) – Bogdan Mardofel

 

SPRAWY ZWIĄZKOWE

 • Z prac ZG KZPBC – JZ

 • ZPBC w Mełnie – Justyna Ługiewicz

 • Podziękowania – JZ

 • OZPBC w Lesznie – JZ

 

ROZMAITOŚCI

 • Znaki na opakowaniach produktów – informują, ostrzegają – mgr inż. Agnieszka Ulatowska

 • Czasznica olbrzymia – dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

 

Biuletyn
informacyjny

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Wiesz że ...

Korzystanie ze strony internetowej www.ppbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się